REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/18-01/2

URBROJ: 2137-83-18-01/1

Koprivnica, 08.02.2018.

Temeljem članka 47. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Statutarne odluke o izmjenama Statuta, sazivam 8. sjednicu Školskog odbora za 12.02.2018. (ponedjeljak) s početkom u 18:00 satiu prostorijama Škole.

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
 2. Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa po raspisanom natječaju za radna mjesta:
 • 1 nastavnik/ca klavira i korepeticije, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca klavira, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca klavira, 5 sati redovite nastave tjedno (9 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na određeno vrijeme, do 31.08.2018.
 • 1 nastavnik/ca korepeticije (plesna škola), 14 sati redovite nastave tjedno (25 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca saksofona, 6 sati redovite nastave tjedno (11 sati ukupnog tjednog radnog vremena) rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu), na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca flaute, 11 sati redovite nastave tjedno (20 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca roga, 1 sat redovite nastave tjedno (2 sata ukupnog tjednog radnog vremena), na određeno vrijeme, do 31.08.2018.
 • 1 nastavnik/ca trube, 4 sata redovite nastave tjedno (7 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca violine, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca violine, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni)
 • 1 nastavnik/ca teoretskih glazbenih predmeta (osnovna glazbena i plesna škola), 8 sati redovite nastave tjedno (15 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na neodređeno vrijeme
 1. Donošenje Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Škole u školskoj godini 2018./2019.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Završnog računa za 2017. godinu i Odluke o raspodjeli rezultata
 3. Razno

 PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA: Zoran Gošek                                                              

Dostaviti:

 1. Zoran Gošek
 2. Vjekoslav Robotić
 3. Sanja Ciber
 4. Saša Lesar
 5. Antonio Rumenović
 6. Albert Vučinović
 7. Klaudija Jurčec

O tome obavijest:

 1. Ravnateljica Ariana Šandl
 2. Vlatka Varović, računovođa
 3. Oglasna ploča Škole