REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/18-01/4

URBROJ: 2137-83-18-01/1

Koprivnica, 07.09.2018.

Temeljem članka 47. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Statutarne odluke o izmjenama Statuta, sazivam 10. sjednicu Školskog odbora za 11.09.2018. (utorak) s početkom u 10:00 satiu prostorijama Škole.

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
 2. Razmatranje i usvajanje Izvješće o radu za školsku godinu 2017./2018.
 3. Razmatranje i usvajanje Polugodišnjeg izvještaja Škole za 2018. godinu
 4. Razmatranje i usvajanje 1. Izmjena i dopuna Financijskog plana Škole za 2018. godinu
 5. Razno

 PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA: 

Zoran Gošek                                                              

Dostaviti: 

 1. Zoran Gošek
 2. Vjekoslav Robotić
 3. Sanja Ciber
 4. Antonio Rumenović
 5. Albert Vučinović
 6. Klaudija Jurčec

O tome obavijest:

 1. Ravnateljica Ariana Šandl
 2. Računovođa Vlatka Varović
 3. Oglasna ploča Škole