REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/18-01/5

URBROJ: 2137-83-18-01/1

Koprivnica, 27.09.2018.

Temeljem članka 47. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Statutarne odluke o izmjenama Statuta, sazivam 11. sjednicu Školskog odbora za 01.10.2018. (ponedjeljak) s početkom u 18:00 satiu prostorijama Škole.

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
 2. Razmatranje i usvajanje Školskog kurikuluma za školsku godinu 2018./2019.
 3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2018./2019.
 4. Razno

 PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA: 

Zoran Gošek                                                              

Dostaviti: 

 1. Zoran Gošek
 2. Vjekoslav Robotić
 3. Sanja Ciber
 4. Antonio Rumenović
 5. Albert Vučinović
 6. Klaudija Jurčec

O tome obavijest:

 1. Ravnateljica Ariana Šandl
 2. Oglasna ploča Škole