REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/18-01/8

URBROJ: 2137-83-18-01/1

Koprivnica, 07.12.2018.

Temeljem članka 47. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Statutarne odluke o izmjenama Statuta, sazivam 14. sjednicu Školskog odbora za 10.12.2018. (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati u prostorijama Škole.

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
 2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Statuta Škole
 3. Razno

 PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA: 

Zoran Gošek

                                                            

Dostaviti: 

 1. Zoran Gošek
 2. Vjekoslav Robotić
 3. Sanja Ciber
 4. Dalibor Grubačević
 5. Antonio Rumenović
 6. Albert Vučinović
 7. Klaudija Jurčec

O tome obavijest:

 1. Ravnateljica Ariana Šandl
 2. Oglasna ploča Škole