REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/18-01/9

URBROJ: 2137-83-18-01/1

Koprivnica, 14.12.2018.

Temeljem članka 47. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Statutarne odluke o izmjenama Statuta, sazivam 15. sjednicu Školskog odbora za 17.12.2018. (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati u prostorijama Škole.

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
 2. Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa po raspisanom natječaju za radna mjesta.
 • 1 nastavnik/ca roga, 5 sati redovite nastave tjedno (9 sati ukupnog tjednog radnog vremena) na određeno vrijeme, do 31.08.2019.
 • 1 nastavnik/ca saksofona, 6 sati redovite nastave tjedno (11 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na određeno vrijeme, do 31.08.2019.
 • 1 nastavnik/ca solo pjevanja, 18 sati redovite nastave tjedno (33 sata ukupnog tjednog radnog vremena), na neodređeno vrijeme 
 • 1 nastavnik/ca solo pjevanja, 4 sata redovite nastave tjedno (7 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na određeno vrijeme, do 31.08.2019.
 1. Razmatranje i usvajanje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Škole za 2018. godinu
 2. Razno

 PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA: 

Zoran Gošek

                                                            

Dostaviti: 

 1. Zoran Gošek
 2. Vjekoslav Robotić
 3. Sanja Ciber
 4. Dalibor Grubačević
 5. Antonio Rumenović
 6. Albert Vučinović
 7. Klaudija Jurčec

O tome obavijest:

 1. Ravnateljica Ariana Šandl
 2. Vlatka Varović, računovođa
 3. Oglasna ploča Škole