REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/19-01/1

URBROJ: 2137-83-19-01/1

Koprivnica, 25.01.2019.

Temeljem članka 47. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Statutarne odluke o izmjenama Statuta, sazivam 16. sjednicu Školskog odbora za 29.01.2019. (utorak) s početkom u 10:00 sati u prostorijama Škole.

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
 2. Donošenje Statuta Škole
 3. Razmatranje i utvrđivanje Prijedloga Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje
 4. Razno

 PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA: 

Zoran Gošek

                                                            

Dostaviti: 

 1. Zoran Gošek
 2. Vjekoslav Robotić
 3. Sanja Ciber
 4. Dalibor Grubačević
 5. Albert Vučinović
 6. Klaudija Jurčec

O tome obavijest:

 1. Ravnateljica Ariana Šandl
 2. Oglasna ploča Škole