Raspored za učenike (OGŠ i SGŠ) - SAMO MATIČNA ŠKOLA

RASPORED NASTAVE ZA GLAZBENU ŠKOLU

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IZMJENE I DOPUNE RASPOREDA
Raspored solfeggia i zbora  - Ispravak učionice za B turnus kod 6. r OGŠ
Zadnje ažuriranje rasporeda: 8. rujna 2022. u 08:04

 

SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA IZMJENE I DOPUNE RASPOREDA
Raspored teoretskih glazbenih predmeta

/

Zadnje ažuriranje rasporeda: 1. rujna 2022. u 11:49

 

  

RASPORED SOLFEGGIA ZA PLESNU ŠKOLU

PLESNA ŠKOLA IZMJENE I DOPUNE RASPOREDA
1., 2., 3. i 4. razred plesne škole /
Zadnje ažuriranje rasporeda: 1. rujna 2022. u 11:49

**Rasporedi će uključivati isključivo skupnu nastavu.**

 

SVE OSTALE INFORMACIJE U VEZI POČETKA NASTAVE KAO I POJEDINAČNE RASPOREDE POGLEDATI OVDJE.