UPRAVA ŠKOLE

Ravnateljica

Ariana Šandl

Školski odbor

Zoran Gošek
Vjekoslav Robotić
Sanja Ciber
Dalibor Grubačević
Matija Kučić
Albert Vučinović
Klaudija Jurčec

VIJEĆE RODITELJA
Za šk. god. 2019./2020. USKORO!