Danas je sati.

GLASOVIR

INSTRUMENTI S TIPKAMA

O INSTRUMENTU

Klavir pripada skupini glazbala s tipkama. Razvio se iz čembala, a instrumenti koji su mu prethodili bili su:

MONOKORD (kutija u kojoj je bila smještena 1 struna koja je određivala odnos intervala),

POLIKORD (sličan monokordu ali ima više struna, služio je kao pomočno sredstvo),

ČEMBALO (preteča današnjeg klavira, razvija se u puno varijacija po Europi: virginal, spinet, kl.harfa…), te

KLAVIKORD.

Klavir se sastoji od 88 crnih i bijelih tipaka, dok je u Mozartovo vrijeme imao samo 5 oktava. U romantizmu doživljava procvat jer se tada najviše pisalo za klavir te je bio do kraja formuliran. Na klaviru se ton dobiva pritiskom na tipku koja pokreće mehanizam batića koji udaraju po zategnutim žicama i tada se dobiva ton.

Osnovni djelovi klavira:

  • Kućište
  • rezonantna ploča (u obliku “krila od ptice”)
  • strune
  • klavijatura (sastoji se od 88 crnih i bijelih tipaka)
  • batići (udaraju u žicu te se pomoću njih dobiva ton)
  • stremeni
  • pedale (3 pedale-desna-po pritisku na tipku,diže se prigušivač te omogućuje da žice duže titraju, ton je duži i boja tona se mjenja; lijeva-lupa po jednoj žici te se cijela klavijatura pomiće malo u lijevo te je ton nešto tiši; srednja-drži prigušivače na pritisnute tonove te je ton također nešto tiši.)

Najznačajniji skladatelji:

W.A.Mozart, D.Scarlati, J.S.Bach, L.v.Beethoven, F.Listz, F.Chopin,C.Debussy, R.Schumann i drugi.

Najpoznatiji graditelji:

Baldwin, Bechstein, Fazioli, Kawai, Petrof, Yamaha…

Virtuozi:

Franz Listz, Earl Wild, Josef Hofmann, Marc Andre Hamelin…

Nastavni plan - osnovna škola:

Kontakt

umjetnicka

Svilarska 12, 48 000 Koprivnica, Republika Hrvatska

 tajnistvo(@)umjetnicka.net

 048 623 362

Prijava za administratora

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak - petak (07:00 - 22:00)

DRUŠTVENE MREŽE