Danas je sati.

DOKUMENTI

PLANOVI NABAVE I PLANOVI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA
II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU
I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU
PLAN NABAVE ZA 2023. GODINU
Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave u UŠ Fortunat Pintarić
Polugodišnje izvršenje Financijskog plana za 2022. godinu
II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu
I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu
III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu
Procedura naplate prihoda 2021.
II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.
REFERENTNA STRANICA
POTVRDA FINE
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 12- 2021-01
12-2021 FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
Plan nabave za 2022. godinu
III. Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu
II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu
Financijski plan 2022-2024
II. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2021.pdf
Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga
Plan nabave za 2021. godinu
I. Izmjene Godišnjeg plana i programa
I IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2020.G.pdf
II. Preraspodjela 2019.
Godišnji izvještaj o izvršenju
I. Izmjene i dopune godišnjeg plana i prorgama za šk. god. 2019./2020.
PLAN NABAVE ZA 2020. G
Odluka o sukcesivnom trošku viška
PLAN NABAVE ZA 2019. G
PLAN NABAVE ZA 2018. G
PLAN NABAVE ZA 2017. G
PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBAVEZA
OBAVIJEST O SUKOBU INTERESA
IZJAVA O SUKOBU INTERESA
PRAVILNIK o provođenju jednostavne nabave
PRAVILNIK o provođenju postupka nabave
PRAVILNIK o provođenju postupka nabave 2017.
PLAN NABAVE ZA 2016.G
Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka UMJETNIČKA ŠKOLA F.P.2016
Procedura stvaranja obveza kad je potrebna javna nabava i kad nije
Procedura zaprimanja računa
Plan nabave za 2015. 
I. dopune Plana nabave za 2015.
II. dopuna Plana nabave za 2015.
ZAVRŠNI RAČUN U.Š.F.PINTARIĆ ZA 2015.
ZAVRŠNI RAČUN  U.Š.F.PINTARIĆ ZA 2014.
Plan nabave za 2015
II. Izmjena i dopune plana nabave za 2014
Obrazloženje  financijskog plana za 2015.-2017.godinu
I. IZMJENE I DOPUNE Plana Nabave za  2014. godinu
 

Kontakt

umjetnicka

Svilarska 12, 48 000 Koprivnica, Republika Hrvatska

 tajnistvo(@)umjetnicka.net

 048 623 362

Prijava za administratora

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak - petak (07:00 - 22:00)

DRUŠTVENE MREŽE