Danas je sati.

Pozivi za sjednice školskog odbora

POZIV ZA ŠKOLSKI ODBOR - 24. sjednica

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/20-01/2

URBROJ: 2137-83-20-01/1

 

Koprivnica, 07.02.2020.

 

 

Temeljem članka 42. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić,  sazivam 24. sjednicu Školskog odbora za 10.02.2020. (ponedjeljak) s početkom u 10:00 sati u prostorijama Škole.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
 2. Razmatranje i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2019. godinu
 3. Razmatranje i donošenje II. preraspodjela sredstava Financijskog plana za 2019. godinu
 4. Razno

 

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

Zoran Gošek        

                                               

Dostaviti:

 1. Zoran Gošek
 2. Vjekoslav Robotić
 3. Sanja Ciber
 4. Dalibor Grubačević
 5. Albert Vučinović
 6. Klaudija Jurčec
 7. Matija Kučić

O tome obavijest:

 1. Ravnateljica Ariana Šandl
 2. Računovođa Vlatka Varović
 3. Oglasna ploča Škole

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

                                                                                                                                                                                       

Kontakt

umjetnicka

Svilarska 12, 48 000 Koprivnica, Republika Hrvatska

 tajnistvo(@)umjetnicka.net

 048 623 362

Prijava za administratora

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak - petak (07:00 - 22:00)

DRUŠTVENE MREŽE