Danas je sati.

Pozivi za sjednice školskog odbora

POZIV ZA ŠKOLSKI ODBOR - 12. sjednica

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/18-01/6

URBROJ: 2137-83-18-01/1

Koprivnica, 12.10.2018.

Temeljem članka 47. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Statutarne odluke o izmjenama Statuta, sazivam 12. sjednicu Školskog odbora za 15.10.2018. (ponedjeljak) s početkom u 18:00 satiu prostorijama Škole.

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
 2. Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa po raspisanom natječaju za radna mjesta:
 • 1 nastavnik/ca klavira i korepeticije, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca klavira, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/cakorepeticije (plesna škola), 14 sati redovite nastave tjedno (25 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca flaute, 11 sati redovite nastave tjedno (20 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca trube, 4 sata redovite nastave tjedno (7 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca roga, 1 sat redovite nastave tjedno (2 sata ukupnog tjednog radnog vremena), na određeno vrijeme, do završetka natječajnog postupka po dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje
 • 1 nastavnik/ca saksofona, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme
 • 1 spremač/ica, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje)
 1. Razmatranje i usvajanje Pravilnika o zaštiti osobnih podataka
 2. Razmatranje i usvajanje Pravilnika o službenim putovanjima

Razmatranje i donošenje odluke o zamolbama roditelja za oslobađanje od plaćanja participacije i/ili naknade za korištenje školskog instrumenta

 1. Razno

 PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA: Zoran Gošek

                                                            

Dostaviti: 

 1. Zoran Gošek
 2. Vjekoslav Robotić
 3. Sanja Ciber
 4. Dalibor Grubačević
 5. Antonio Rumenović
 6. Albert Vučinović
 7. Klaudija Jurčec

O tome obavijest:

 1. Ravnateljica Ariana Šandl
 2. Oglasna ploča Škole

Kontakt

umjetnicka

Svilarska 12, 48 000 Koprivnica, Republika Hrvatska

 tajnistvo(@)umjetnicka.net

 048 623 362

Prijava za administratora

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak - petak (07:00 - 22:00)

DRUŠTVENE MREŽE