Danas je sati.

NATJEČAJI

Aktualni natječaji, dok za arhivu natječaja koristite menu desno.

ODLUKA o načinu procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj 

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA:112-02/23-01/3

URBROJ:2137-83-23-01-17

U  Koprivnici, 20.11.2023.

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/1898/19, 64/20, 151/22) i odredbi Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Umjetničkoj školi Fortunat Pintarić, na prijedlog Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje ravnateljica Škole donosi:

ODLUKU

o načinu procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj 

 

 

Za natječaj objavljen dana 08.11.2023. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole za radno  mjesto:

- spremač/ica 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena). Mjesto rada: Koprivnica

utvrđuje se sljedeći način procjene odnosno testiranja kandidata:

Usmeni razgovor odnosno intervju 

    

                                                                                           Ravnateljica:   Ariana Šandl                                                               

Kontakt

umjetnicka

Svilarska 12, 48 000 Koprivnica, Republika Hrvatska

 tajnistvo(@)umjetnicka.net

 048 623 362

Prijava za administratora

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak - petak (07:00 - 22:00)

DRUŠTVENE MREŽE