Danas je sati.

NATJEČAJI

Aktualni natječaji, dok za arhivu natječaja koristite menu desno.

ODLUKA - Procjena i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za radna mjesta

 

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA:112-02/23-01/3

URBROJ:2137-83-23-01/16

U Koprivnici, 20.11.2023.

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) iodredbi Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Umjetničkoj školi Fortunat Pintarić, na prijedlog Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje, ravnateljica Škole donosi:

ODLUKU

                                                            

Procjena i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za radna mjesta:

  • nastavnik/ca korepeticije u plesnoj školi – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, 14 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno (25 sati ukupnog tjednog radnog vremena). Mjesto rada: Koprivnica
  • nastavnik/ca violine - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme(40 sati ukupnog tjednog radnog vremena). Mjesto rada: Koprivnica

koji je objavljen dana 08.11.2023. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Umjetničke škole Fortunat Pintarić  neće se provesti.

 

 

 

Obrazloženje

Na natječaj koji je objavljen dana 08.11.2023. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Umjetničke škole Fortunat Pintarić za svako navedeno radno mjesto prijavio se samo jedan kandidat koji je dostavio potpunu i pravodobnu prijavu.

U skladu s člankom 12. stavkom 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, prema odluci ravnatelja ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje. 

U skladu s navedenim odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

                                                                        

Ravnateljica:Ariana Šandl

Kontakt

umjetnicka

Svilarska 12, 48 000 Koprivnica, Republika Hrvatska

 tajnistvo(@)umjetnicka.net

 048 623 362

Prijava za administratora

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak - petak (07:00 - 22:00)

DRUŠTVENE MREŽE