Danas je sati.

NATJEČAJI

Aktualni natječaji, dok za arhivu natječaja koristite menu desno.

POZIV NA RAZGOVOR ZA POSAO

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

SVILARSKA 12

KOPRIVNICA

KLASA:112-02/23-01/3

URBROJ:2137-83-23-01-18

Koprivnica, 20.11.2023.

Na temelju odredbi Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Umjetničkoj školi Fortunat Pintarić, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) upućuje

POZIV NA RAZGOVOR ZA POSAO

Kandidatima koji su pravodobno dostavili svu traženu (potpunu) dokumentaciju uz prijavu na natječaj za radno mjesto:

  • Spremač/ica– 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena). Mjesto rada: Koprivnica

koji je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole dana 08.11.2023.

Usmeno testiranje (razgovor – intervju)  provodi se s kandidatima prijavljenim na natječaj koji  ispunjavaju uvjete iz natječaja i  pravodobno su dostavili svu traženu (potpunu) dokumentaciju uz prijavu na natječaj, a o čemu će biti obaviješteni  i elektroničkim putem na e-mail adresu naznačenu u prijavi na natječaj.

Usmena provjera će se sastojati od razgovora (intervjua) s kandidatima.

Testiranje će se održati u prostorima Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Svilarska 12, 48000 Koprivnica, u četvrtak  23.11.2023. prema sljedećem rasporedu (inicijali imena i prezimena):

S. K. – 12:30 sati

N.P. – 12:45 sati

O testiranju kandidati će biti obaviješteni elektroničkim putem na e-mail adresu naznačenu u prijavi na natječaj. 

Kandidati su dužni sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu).

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata Povjerenstvo će obaviti razgovor sa kandidatima.

Nakon utvrđivanja rezultata testiranja Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata koju upućuje ravnateljici Škole.

Ako kandidat ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Povjerenstvo:

  1. Tihomir Cvrtila
  2. Željka Treščec – Belošević
  3. Vlatka Varović

Predsjednik Povjerenstva:

Tihomir Cvrtila

Kontakt

umjetnicka

Svilarska 12, 48 000 Koprivnica, Republika Hrvatska

 tajnistvo(@)umjetnicka.net

 048 623 362

Prijava za administratora

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak - petak (07:00 - 22:00)

DRUŠTVENE MREŽE