Danas je sati.

Pozivi za sjednice školskog odbora

POZIV ZA ŠKOLSKI ODBOR - 17. sjednica

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/19-01/2

URBROJ: 2137-83-19-01/1

Koprivnica, 08.03.2019.

Temeljem članka 42. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić,  sazivam 17. sjednicu Školskog odbora za 11.03.2019. (ponedjeljak) s početkom u 18:00 satiu prostorijama Škole.

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
 2. Izbor zamjenika predsjednika Školskog odbora
 3. Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa po raspisanom natječaju za radna mjesta:
 • 1 nastavnik/ca flaute, 11 sati redovite nastave tjedno (20 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca saksofona, 6 sati redovite nastave tjedno (11 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca trube, 4 sata redovite nastave tjedno (7 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca klavira i korepeticije, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca gitare, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca teoretskih glazbenih predmeta u osnovnoj glazbenoj i plesnoj školi, 8 sati redovite nastave tjedno (15 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na određeno vrijeme (zamjena)
 • 1 nastavnik/ca korepeticije u plesnoj školi, 14 sati redovite nastave tjedno (25 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na neodređeno vrijeme
 1. Donošenje Pravilnika o radu
 2. Donošenje Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja 
 3. Donošenje Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Škole u školskoj godini 2019./2020.
 4. Donošenje Godišnjeg financijskog izvješća za 2018. godinu i Odluke o raspodjeli rezultata
 5. Razno

 PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA: 

Zoran Gošek

                                                            

Dostaviti: 

 1. Zoran Gošek
 2. Vjekoslav Robotić
 3. Sanja Ciber
 4. Dalibor Grubačević
 5. Albert Vučinović
 6. Klaudija Jurčec
 7. Matija Kučić

O tome obavijest:

 1. Ravnateljica Ariana Šandl
 2. Računovođa Vlatka Varović
 3. Oglasna ploča Škole

                                      

                                                                                                                                                                                      

Kontakt

umjetnicka

Svilarska 12, 48 000 Koprivnica, Republika Hrvatska

 tajnistvo(@)umjetnicka.net

 048 623 362

Prijava za administratora

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak - petak (07:00 - 22:00)

DRUŠTVENE MREŽE