Danas je sati.

Pozivi za sjednice školskog odbora

POZIV ZA ŠKOLSKI ODBOR - 18. sjednica

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/19-01/3

URBROJ: 2137-83-19-01/1

Koprivnica, 02.04.2019.

Temeljem članka 42. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić,  sazivam 18. sjednicu Školskog odbora za 03.04.2019. (srijeda) s početkom u 10:00 satiu prostorijama Škole.

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
 2. Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa po raspisanom natječaju za radna mjesta:
 • 1 nastavnik/ca gitare, 20 sati redovite nastave tjedno (36 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca gitare, 2 sata redovite nastave tjedno (4 sata ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme (suglasnost Ministarstva do 31.08.2019.)
 1. Razno

 PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA: 

Zoran Gošek

                                                            

Dostaviti: 

 1. Zoran Gošek
 2. Vjekoslav Robotić
 3. Sanja Ciber
 4. Dalibor Grubačević
 5. Albert Vučinović
 6. Klaudija Jurčec
 7. Matija Kučić

O tome obavijest:

 1. Ravnateljica Ariana Šandl
 2. Oglasna ploča Škole

                                      

                                                                                                                                                                                      

Kontakt

umjetnicka

Svilarska 12, 48 000 Koprivnica, Republika Hrvatska

 tajnistvo(@)umjetnicka.net

 048 623 362

Prijava za administratora

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak - petak (07:00 - 22:00)

DRUŠTVENE MREŽE