Danas je sati.

Pozivi za sjednice školskog odbora

POZIV ZA ŠKOLSKI ODBOR - 19. sjednica

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/19-01/4

URBROJ: 2137-83-19-01/1

Koprivnica, 17.06.2019.

Temeljem članka 42. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić,  sazivam 19. sjednicu Školskog odbora za 19.06.2019. (srijeda) s početkom u 9:30 satiu prostorijama Škole.

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
 2. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Škole za 2019. godinu
 3. Razno

 PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA: 

Zoran Gošek

 

                                                 

Dostaviti: 

 1. Zoran Gošek
 2. Vjekoslav Robotić
 3. Sanja Ciber
 4. Dalibor Grubačević
 5. Albert Vučinović
 6. Klaudija Jurčec
 7. Matija Kučić

O tome obavijest:

 1. Ravnateljica Ariana Šandl
 2. Računovođa 
 3. Oglasna ploča Škole

Kontakt

umjetnicka

Svilarska 12, 48 000 Koprivnica, Republika Hrvatska

 tajnistvo(@)umjetnicka.net

 048 623 362

Prijava za administratora

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak - petak (07:00 - 22:00)

DRUŠTVENE MREŽE